V případě, že se jedná o předem domluvenou událost, náleží zaměstnanci náhrada cestovních výdajů jako kdyby k přerušení nedošlo. Zaměstnanec však ztrácí nárok na náhrady za ubytování a stravné.

Legislativa: § 160, § 162 odst. 2, § 163 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Tisk strany