Pokud určí zaměstnavatel pro způsob přepravy na pracovní cestě prostředek hromadné dopravy a zaměstnanec se přesto bez souhlasu zaměstnavatele rozhodne cestovat soukromým osobním automobilem, nepřísluší mu náhrada za spotřebované PHM a opotřebení vozidla.. Zaměstnavatel není ani zodpovědný za případné vzniklé škody na vozidle. Použije-li zaměstnanec silniční motorové vozidlo na žádost zaměstnavatele, náhrady mu přísluší.

Legislativa: § 157, odst. 2, 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy


Rychlý kontakt

tel.
+420 603 231 187
skype
r.vostry
kontakt@angelsgroup.cz