V listopadu 2003 došlo ke zrušení deseti- a dvacetihaléřových mincí a v září 2008 došlo ke zrušení padesátihaléřových mincí. Podle § 183 odst. 3 a 5 zákona č. 262/2006 Sb. se částka vyúčtovaná po ukončení pracovní cesty zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Legislativa: § 183 odst. 3 a 5 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany