Zákoník práce toto nezakazuje.

Legislativa: zákon č. 262/2006 Sb.

Tisk strany