Daňový a účetní kalendář » Angelsgroup

Daňový a účetní kalendář

Připomínat dny, kdy se dělíme o své peníze se státem (necháme stranou zda spravedlivě nebo ne) je také nutné. Protože jsme všichni uvedomnělí a víme, že daně se platit musí, připravili jsme pro Vás přehledné sledování dańových a účetních povinností a budeme doufat, že když Vás nepotěšíme, tak alespoň nezklameme ... .

Dále uvedené datumy a úkony u nich popsané jsou orientační a účetní jednotka má vždy povinnost ověřit si jejich správnost a z nich vyplývající povinnosti v platných právních předpisech.

Přihlásit se k odběru

  • vše

Typy událostí

  • vše / nic
Menu

Volba zobrazení

Termín Den Typ události Komu Popis §
20. 12. St silniční daň PO OSVČ OSVČ Z záloha na daň za 10 a 11/2017 pop-up
daň z příjmů PO OSVČ Z odvod zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti za 11/2017 pop-up
sociální pojištění OSVČ OSVČ Z odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za 11/2017 (a odvod pojistného na nemocenské pojištění za 11/2017, je-li k němu OSVČ přihlášena) pop-up
sociální pojištění PO OSVČ Z odvod pojistného zaměstnavatele za 11/2075 pop-up
zdravotní pojištění PO OSVČ Z odvod pojistného zaměstnavatele za 11/2017 pop-up
25. 12. Po spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z splatnost daně za 10/2017 (pouze spotřební daň z lihu) pop-up
spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání za 11/2017 a uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pop-up
27. 12. St ekol. daně, biopaliva PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2017 pop-up
daň z přidané hodnoty PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a splatnost daně za 11/2017 pop-up
souhrnné hlášení PO OSVČ OSVČ Z souhrnné hlášení při dodání zboží do jiného členského státu za 11/2017 pop-up
výpis z evidence OSVČ PO OSVČ Z výpis z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti za 11/2017 pop-up
31. 12. ekol. daně, biopaliva PO uzavření evidence o množství přijatého a vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot s uvedením druhu a podílu biopaliv, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely pop-up
účetnictví PO OSVČ OSVČ Z fyzická inventarizace majetku a závazků při rozvahovém dni 31.12. pop-up
účetnictví PO OSVČ OSVČ Z poslední možnost otevřít a uzavřít účetní knihy za rok 2016 pop-up
účetnictví PO OSVČ OSVČ Z uzavření účtu zisků a ztrát a uzavření konečných účtů rozvažných při rozvahovém dni 31.12. (po zaúčtování inventurních rozdílů, provádí se v 1. nebo ve 2. Q/2017) pop-up
2. 01. Út daň z příjmů PO OSVČ Z odvod srážkové daně za 11/2017 pop-up
daň z příjmů PO OSVČ OSVČ Z odvod částek zajištění daně z příjmů za 11/2017 včetně podání hlášení správci daně pop-up

Tisk událostí

Tisk strany