Daňový a účetní kalendář » Angelsgroup

Daňový a účetní kalendář

Připomínat dny, kdy se dělíme o své peníze se státem (necháme stranou zda spravedlivě nebo ne) je také nutné. Protože jsme všichni uvedomnělí a víme, že daně se platit musí, připravili jsme pro Vás přehledné sledování dańových a účetních povinností a budeme doufat, že když Vás nepotěšíme, tak alespoň nezklameme ... .

Dále uvedené datumy a úkony u nich popsané jsou orientační a účetní jednotka má vždy povinnost ověřit si jejich správnost a z nich vyplývající povinnosti v platných právních předpisech.

Přihlásit se k odběru

  • vše

Typy událostí

  • vše / nic
Menu

Volba zobrazení

Termín Den Typ události Komu Popis §
25. 07. Út spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání za 6/2017 a uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pop-up
spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z splatnost daně za 5/2017 (pouze spotřební daň z lihu) pop-up
ekol. daně, biopaliva PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2017 pop-up
daň z přidané hodnoty PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a daň za 2.Q/2017 a za 6/2017 pop-up
souhrnné hlášení PO OSVČ OSVČ Z souhrnné hlášení při dodání zboží do jiného členského státu za 6/2017 pop-up
souhrnné hlášení PO OSVČ OSVČ Z souhrnné hlášení při poskytnutí služby do jiného členského státu za 2Q/2017 pop-up
kontrolní hlášení PO OSVČ OSVČ Z kontrolní hlášení za 6/2017 pop-up
výpis z evidence OSVČ PO OSVČ Z výpis z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti za 6/2017 pop-up
31. 07. Po účetnictví PO OSVČ OSVČ Z uložení RÚZ a výroční zprávy do sbírky listin obchodního rejstříku při rozvahovém dni 31.12. pop-up
zákonnné pojištění PO OSVČ Z zákonné pojištění odpovědnosti za škodu na 3.Q/2017 pop-up
daň z příjmů PO OSVČ Z odvod srážkové daně za 6/2017 pop-up
daň z příjmů PO OSVČ OSVČ Z odvod částek zajištění daně z příjmů za 6/2017 včetně podání hlášení správci daně pop-up
zdravotní pojištění OSVČ OSVČ Z Přehled OSVČ za rok 2016 s odkladem pop-up
sociální pojištění OSVČ OSVČ Z Přehled OSVČ za rok 2016 s odkladem pop-up
8. 08. Út sociální pojištění OSVČ OSVČ Z doplatek pojistného OSVČ za rok 2016 s odkladem (jinak do 8 dnů od podání Přehledu) pop-up
zdravotní pojištění OSVČ OSVČ Z odvod zálohy OSVČ za 7/2017 pop-up
10. 08. Čt spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z splatnost daně za 6/2017 (mimo spotřební daň z lihu) pop-up
intrastat PO OSVČ OSVČ Z podání výkazu intrastat za 7/2017 papírovou formou pop-up
21. 08. Po sociální pojištění OSVČ OSVČ Z odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za 7/2017 (a odvod pojistného na nemocenské pojištění za 7/2017, je-li k němu OSVČ přihlášena) pop-up
sociální pojištění PO OSVČ Z odvod pojistného zaměstnavatele za 7/2017 pop-up
spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z splatnost daně za 6/2017 (pouze spotřební daň z lihu) pop-up

Tisk událostí

Tisk strany