Daňový a účetní kalendář » Angelsgroup

Daňový a účetní kalendář

Připomínat dny, kdy se dělíme o své peníze se státem (necháme stranou zda spravedlivě nebo ne) je také nutné. Protože jsme všichni uvedomnělí a víme, že daně se platit musí, připravili jsme pro Vás přehledné sledování dańových a účetních povinností a budeme doufat, že když Vás nepotěšíme, tak alespoň nezklameme ... .

Dále uvedené datumy a úkony u nich popsané jsou orientační a účetní jednotka má vždy povinnost ověřit si jejich správnost a z nich vyplývající povinnosti v platných právních předpisech.

Přihlásit se k odběru

  • vše

Typy událostí

  • vše / nic
Menu

Volba zobrazení

Termín Den Typ události Komu Popis §
25. 09. Po spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z splatnost daně za 7/2017 (pouze spotřební daň z lihu) pop-up
spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání za 8/2017 a uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pop-up
ekol. daně, biopaliva PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2017 pop-up
daň z přidané hodnoty PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a splatnost daně za 8/2017 pop-up
souhrnné hlášení PO OSVČ OSVČ Z souhrnné hlášení při dodání zboží do jiného členského státu za 8/2017 pop-up
výpis z evidence OSVČ PO OSVČ Z výpis z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti za 8/2017 pop-up
30. 09. So účetnictví PO OSVČ OSVČ Z účetní závěrka za rok 2016 při rozvahovém dni 31.12. při prodloužení lhůty správcem daně (s odkladem daňovým poradcem) pop-up
2. 10. Po daň z příjmů PO OSVČ Z odvod srážkové daně za 8/2017 pop-up
daň z příjmů PO OSVČ OSVČ Z odvod částek zajištění daně z příjmů za 8/2017 včetně podání hlášení správci daně pop-up
daň z přidané hodnoty PO OSVČ OSVČ Z poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z/do jiného členského státu pop-up
daň z příjmů PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a doplatek daně za rok 2016 při rozvahovém dni 31.12. při prodloužení lhůty správcem daně (s odkladem daňovým poradcem) pop-up
9. 10. Po zdravotní pojištění OSVČ OSVČ Z odvod zálohy OSVČ za 9/2017 pop-up
spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z splatnost daně za 8/2017 (mimo spotřební daň z lihu) pop-up
10. 10. Út intrastat PO OSVČ OSVČ Z podání výkazu intrastat za 9/2017 papírovou formou pop-up
12. 10. Čt intrastat PO OSVČ OSVČ Z podání výkazu intrastat za 9/2017 elektronickou formou pop-up
16. 10. Po silniční daň PO OSVČ OSVČ Z záloha na daň za 3.Q/2017 pop-up
20. 10. daň z příjmů PO OSVČ Z odvod zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti za 9/2017 pop-up
sociální pojištění OSVČ OSVČ Z odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za 9/2017 (a odvod pojistného na nemocenské pojištění za 9/2017, je-li k němu OSVČ přihlášena) pop-up
sociální pojištění PO OSVČ Z odvod pojistného zaměstnavatele za 9/2017 pop-up
zdravotní pojištění PO OSVČ Z odvod pojistného zaměstnavatele za 9/2017 pop-up
daň loterie PO podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2017 pop-up
daň z přidané hodnoty PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a platba daně v režimu MOSS - spec. rozhraní pro EU 1Q/2017 pop-up

Tisk událostí

Tisk strany