Daňový a účetní kalendář » Angelsgroup

Daňový a účetní kalendář

Připomínat dny, kdy se dělíme o své peníze se státem (necháme stranou zda spravedlivě nebo ne) je také nutné. Protože jsme všichni uvedomnělí a víme, že daně se platit musí, připravili jsme pro Vás přehledné sledování dańových a účetních povinností a budeme doufat, že když Vás nepotěšíme, tak alespoň nezklameme ... .

Dále uvedené datumy a úkony u nich popsané jsou orientační a účetní jednotka má vždy povinnost ověřit si jejich správnost a z nich vyplývající povinnosti v platných právních předpisech.

Přihlásit se k odběru

  • vše

Typy událostí

  • vše / nic
Menu

Volba zobrazení

Termín Den Typ události Komu Popis §
31. 05. St daň z příjmů PO OSVČ OSVČ Z odvod částek zajištění daně z příjmů za 4/2017 včetně podání hlášení správci daně pop-up
daň z nemovitostí PO OSVČ OSVČ Z splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně) pop-up
daň z nemovitostí PO OSVČ OSVČ Z splatnost 1. splátky daně - poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč (neplatí pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb) pop-up
daň z příjmů PO OSVČ Z odvod srážkové daně za 4/2017 pop-up
8. 06. Čt zdravotní pojištění OSVČ OSVČ Z odvod zálohy OSVČ za 5/2017 pop-up
9. 06. spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z splatnost daně za 4/2017 (mimo spotřební daň z lihu) pop-up
12. 06. Po intrastat PO OSVČ OSVČ Z podání výkazu intrastat za 5/2017 papírovou formou pop-up
intrastat PO OSVČ OSVČ Z podání výkazu intrastat za 5/2017 elektronickou formou pop-up
15. 06. Čt daň z příjmů PO OSVČ OSVČ Z čtvrtletní záloha za 2.Q/2017 (daňová povinnost nad 150 tis. Kč) nebo pololetní za 1.pol.2017 (povinnost nad 30 tis. a do 150 tis. Kč) pop-up
20. 06. Út daň z příjmů PO OSVČ Z odvod zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti za 5/2017 pop-up
sociální pojištění OSVČ OSVČ Z odvod zálohy na sociální pojištění OSVČ za 5/2017 (a odvod pojistného na nemocenské pojištění za 5/2017, je-li k němu OSVČ přihlášena) pop-up
sociální pojištění PO OSVČ Z odvod pojistného zaměstnavatele za 5/2017 pop-up
zdravotní pojištění PO OSVČ Z odvod pojistného zaměstnavatele za 5/2017 pop-up
26. 06. Po spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z splatnost daně za 4/2017 (pouze spotřební daň z lihu) pop-up
spotřební daň PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání za 5/2017 a uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pop-up
ekol. daně, biopaliva PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2017 pop-up
daň z přidané hodnoty PO OSVČ OSVČ Z daňové přiznání a splatnost daně za 5/2017 pop-up
souhrnné hlášení PO OSVČ OSVČ Z souhrnné hlášení při dodání zboží do jiného členského státu za 5/2017 pop-up
výpis z evidence OSVČ PO OSVČ Z výpis z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti za 5/2017 pop-up

Tisk událostí

Tisk strany