Na výkon funkce jednatele není možné uzavřít pracovní smlouvu z hlediska zákoníku práce, ale lze s ním uzavřít mandátní smlouvu v rámci obchodně právního vztahu dle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku, kde musí být poskytování cestovních náhrad sjednáno. Pokud není poskytování cestovních náhrad ve smlouvě sjednáno nelze je jednateli poskytovat.
 
Legislativa: § 66 odst. 2 Obch.Z

Tisk strany