Altus Vario

Výrobcem je společnost Altus software s.r.o.

Co o software říká výrobce

Altus Vario je komplexní ekonomický software. Moduly systému Altus Vario řeší všechny potřebné firemní agendy (obchodní, ekonomické a personální). Uživatelé pracují v jednotném prostředí s ucelenými daty. Software můžou využívat malé i velké firmy. Microsoft Office je nepsaným standardem kancelářských aplikací. Altus Vario ctí vzhled a způsob ovládání, díky čemuž pracujete ve známem prostředí. Data lze snadno kopírovat exportovat a importovat pro analýzu a publikování prostřednictví Office. Více informací naleznete na této stránce.

Co se softwarem umíme my

S tímto softwarem jsme se setkali v průběhu roku 2005, kdy se na nás náš současný klient na audit obrátil s žádostí o vedení účetnictví. V té době klient využíval z modulů Varia pouze faktury vydané (vystavoval je) a došlé (evidoval si je kvůli vystavování příkazů k úhradě). Účetní společnost, která mu tehdy vedla účetnictví účtovala ve svém na zakázku vytvořeném softwaru, ale bez jakéhokoli propojení se systémem Vario. S naším klientem jsme se tedy domluvili na tom, že se Vario bude plně využívat a to oběma stranami. Tento software byl pro nás nový, museli jsme se s ním na několik školeních důkladně seznámit. Poté jsme se pustili do nastavení číselných řad, předkontací a vazeb mezi moduly, které se dodnes používají a správně fungují. Důkazem toho je skutečnost, že společnost prochází povinným auditem „bez ztráty kytičky“. Náš klient využívá možnost vzdáleného přístupu, kdy veškerá účetní data jsou umístěna u nás ve firmě a jeho oprávněná osoba zadává do účetnictví veškeré prvotní doklady (vystavuje faktury vydané, zaevidovává faktury došlé, vystavuje pokladní doklady a stahuje si do systému bankovní operace) a my poté provádíme kontrolu této prvotní evidence a samozřejmě zaúčtování všech dokladů (i těch interních, které si do systému už vkládáme my). Veškerá potřebná dokumentaci (např. faktury došlé) je scanována a vložena přímo do Varia. Všechna data tak sdílíme s daným klientem a odpadají možné zmatky s duplikací a ztrátou dat.

Náhledy do software

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany