Asertivita jako komunikační styl

Zásady a pravidla dobré strategie jednání, sebejisté a klidné jednání a vystupování, způsob komunikace, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje upřímně, otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje, a to pozitivní i negativní.

Základní asertivní práva

 • Člověk má právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky, emoce a být za ně zodpovědný.
 • Člověk má právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy, ospravedlňující jeho chování.
 • Člověk má právo posoudit nakolik a jak je zodpovědný za řešení problémů druhých lidí.
 • Člověk má právo změnit svůj názor.
 • Člověk má právo říct „já nevím“.
 • Člověk má právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
 • Člověk má právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.
 • Člověk má právo dělat nelogická rozhodnutí.
 • Člověk má právo říci „já ti nerozumím“.
 • Člověk má právo říci „ je mi to jedno“.
 • Člověk má právo sám rozhodnout, zda bude jednat asertivně nebo ne.

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany