Pixel noscript
Mzdy roku 2021


Mzdy roku 2021 - platné od 1.1.2021Archiv

připravili jsme pro Vás informace týkající se mezd roku 2021. Pokud budete mít ke mzdám dotazy, obraťte se na nás. Příjemné a snad i srozumitelné čtení přeje za Angel's Roman Vostrý.

 

Změny v zákoně o daních z příjmů

1. Superhrubá mzda a sazba daně - od 1.1.2021 dochází ke zrušení superhrubé mzdy. Daň se tak nebude počítat ze superhrubé mzdy (mzda navýšená o zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele), ale pouze z hrubé mzdy. Nově budou dvě sazby daně 15% a 23%. Sazba 23% se uplatní od 48násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce 141.764 Kč měsíčně (resp. 1.701.168 Kč za rok).

2. Solidární zvýšení zálohy daně – v souvislosti se zavedením dvou sazeb daně se od 1.1.2021 ruší solidární zvýšení zálohy daně. Naposledy se solidární zvýšení zálohy daně uplatní ve mzdách za 12/2020, pokud zdanitelný příjem překročí částku 139.340 Kč v kalendářním měsíci (4 x průměrná mzda 34.835 Kč). Solidární zdanění - se uplatní, pokud roční příjem překročí částku 1.672.080 Kč (48 x průměrná mzda 34.835 Kč), naposledy v daňovém přiznání za rok 2020.

3. Sleva na poplatníka - od 1.1.2021 dochází ke zvýšení základní slevy na poplatníka z původních 2.070 Kč na 2.320 Kč. V roce 2022 se základní sleva na poplatníka dále zvýší na 2.570 Kč.

4. Sleva na umístění dítěte do školky - v souvislosti se změnou minimální mzdy se mění i výše této slevy, pro rok 2021 to bude částka 15.200 Kč (pro rok 2020 byla částka 14.600 Kč).

5. Odpočty úroků z hypoték – od 1.1.2021 se u nově obstaraných bytových potřeb snižuje maximální možná výše odpočtu zaplacených úroků. Z původních 300.000 Kč na 150.000 Kč. Změna se tedy poprvé projeví až v ročním zúčtování či daňovém přiznání za rok 2021. U původních smluv (platí i pro refinancování) se může i nadále odečítat až 300.000 Kč.

6. Sleva na dítě (daňový bonus) - měsíční - od 1.1.2021 je nutný měsíční příjem alespoň 7.600 Kč (do 31.12.2020 byl 7.300 Kč), aby měl poplatník nárok na slevu v daném měsíci a to minimálně 50 Kč, maximálně 5.025 Kč v roce 2020. Od 1.1.2021 je maximální výše zrušena; roční - od 1.1.2021 je nutný roční příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy 91.200 Kč (do 31.12.2020 byl 87.600 Kč), aby měl poplatník nárok na slevu v daném roce a to minimálně 100 Kč, maximálně 60.300 Kč v roce 2020. Od 1.1.2021 je maximální výše zrušena.

7. Pravidelně poskytovaný důchod nebo penze - je od daně z příjmů osvobozen nejvýše do 36 násobku minimální mzdy, která je platná k 1. 1. kalendářního roku. Pro rok 2021 jde o částku 547.200 Kč (pro rok 2020 byla částka 525.600 Kč). Do této částky se nezahrnuje zpětně (až 5 let) vyplacený důchod.

8. Průměrná mzda - v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 činí 34.611 Kč (za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 činila 33.429 Kč). Její výše se použije například pro výpočet plnění povinného podílu osob ze zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

9. Minimální mzda - při pracovní době 40 hodin týdně je od 1.1.2021 minimální měsíční mzda 15.200 Kč (od 1.1.2020 byla 14.600 Kč) a od 1.1.2021 minimální hodinová mzda 90,50 Kč (od 1.1.2020 byla 87,30 Kč).

10. Odvod na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů - pro rok 2021 to bude částka 2.052 Kč (13,5% z 15.200 Kč), pro rok 2020 to byla částka 1.971 Kč (=13,5% z 14.600 Kč).

11. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - je nejméně 10% základní sazby minimální mzdy za každý ztěžující vliv. Při 40 hodinách týdně je tento příplatek v roce 2021 minimálně 9,05 Kč za hodinu (v roce 2020 byl 8,73 Kč za hodinu).

12. Příjem, kterého může dosáhnout uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce - v roce 2021 jde o částku 7.600 Kč (v roce 2020 byla částka 7.300 Kč).

13. Zaručená mzda - v návaznosti na zvýšení minimální mzdy dochází ke zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy. Mzda za vykonanou práci je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti od osmi skupin. Pro každou skupinu je stanovena nejnižší úroveň zaručené mzdy.

 Skupina prací  Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2020   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 12. 2019 
 v Kč / hodinu  v Kč / měsíc  v Kč / hodinu  v Kč / měsíc
1.  90,50  15.200  87,30  14.600
2. 99,90 16.800  96,30  16.100
3.  110,30  18.500  106,40  17.800
4.  121,80  20.500  117,40  19.600
5.  134,40  22.600  129,70  21.700
6.  148,40  24.900  143,20  24.000
7.  163,90  27.500  158,10  26.500
8.  181,00  30.400  174,60  29.200

 

Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění

1. Maximální vyměřovací základ - pro odvod pojistného na sociální pojištění činí 48násobek průměrné mzdy, v roce 2021 je 1.701.168 Kč (v roce 2020 byl 1.672.080 Kč). Ve zdravotním pojištění byl maximální vyměřovací základ trvale zrušen.

2. Redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu

 Redukční hranice  pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v Kč   pro výpočet dávek nemocenského pojištění v Kč 
 první  206,85  203,35  1.182  1.162
 druhá  310,28  304,85  1.773  1.742
 třetí  620,38  609,70  3.545  3.484

3. Podmínky účasti na nemocenském pojištění - rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění se v roce 2021 zvyšuje na částku 3.500 Kč (v roce 2020 to byl příjem 3.000 Kč).

 

Změny pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

1. Zdravotní pojištění - minimální záloha u OSVČ hlavní je pro rok 2021 ve výši 2.393 Kč (pro rok 2020 byla 2.352 Kč).

2. Sociální pojištění - OSVČ vedlejší činnost - minimální vyměřovací základ navázán na hranici příjmů stanovených pro vznik povinné účasti na důchodovém pojištění. Pro rok 2020 je to částka 85.058 Kč (pro rok 2020 byla 83.603 Kč). Minimální měsíční vyměřovací základ je pro rok 2021 ve výši 3.545 Kč (v roce 2020 to byla částka 3.484 Kč). Minimální záloha na pojistném je pro rok 2021 ve výši 1.036 Kč (v roce 2020 to byla částka 1.018 Kč). OSVČ hlavní činnost - minimální měsíční vyměřovací základ je pro rok 2021 ve výši 8.861 Kč (v roce 2020 to byla částka 8.709 Kč). Minimální záloha na pojistném je pro rok 2021 ve výši 2.588 Kč (v roce 2020 to byla částka 2.544 Kč).

3. Nemocenské pojištění - pro rok 2021 je to částka 147 Kč (v roce 2020 to byla částka 126 Kč).

 

Ostatní změny

1. Stravenkový paušál – od 1.1.2021 může zaměstnavatel vedle stravenek či závodního stravování poskytnout zaměstnanci i tzn. stravenkový paušál. Jeho výše vychází ze 70% stravného za tuzemskou služební cestu (5-12 hod), tzn. 108 Kč. 70% = 75,60 Kč. Částka 75,60 Kč je tedy stravenkový paušál na jednu odpracovanou směnu (odpracované alespoň 3 hodiny) . U zaměstnavatele jde o daňový náklad a u zaměstnance o příjem od daně osvobozený. Přičte se k čisté mzdě. Pokud by zaměstnavatel přispíval vyšší částku, tak částka která je nad 75,60 Kč by u zaměstnance podléhala odvodu pojistného i daně. U zaměstnavatele jde daňový náklad vždy, bez ohledu na výši stravenkového paušálu. /pro porovnání dopadu změny ze stravenek na stravenkový paušál jsme připravili miniaplikaci/

2. Dovolená – od 1.1.2021 se bude nově vykazovat a čerpat v hodinách. Ač se změna zdá k lepšímu, výpočet dovolené „v ruce“ je až na výjimky velmi komplikovaný. Změnou se odstraňují problémy při nároku dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrnou pracovní dobou nebo s kratší pracovní dobou. Skutečný nárok na dovolenou bude jasně stanovený až po ukončení kalendářního roku…Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část (netrvá-li pracovní poměr celý rok). Ruší se dovolená za dopracované dny. Dovolenou (např. v pracovních smlouvách) lze stále stanovit v týdnech. Její čerpání bude v hodinách. Komplikované propočty zde uvádět nebudeme, jen ten jednoduchý:

a) Zaměstnanec má nárok na 4 týdny dovolené, pracuje na plný úvazek. Na rok 2021 má nárok na 200 hodin dovolené (4 týdny dovolené * 5 počet pracovních dní v týdnu * 8 počet hodin v jednom pracovním dni).

b) Zaměstnanec má nárok na 4 týdny dovolené, pracuje na zkrácený úvazek 6 hodin týdně a pracuje vždy jen jeden den v týdnu. Na rok 2021 má nárok na 24 hodin dovolené (4 týdny dovolené * 1 počet pracovních dní v týdnu * 6 počet hodin v jednom pracovním dni).


Legislativazákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nařízení vlády 349/2019 Sb.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!


Vyberte soubor...


*Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři:


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2022 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie