Daně

Zde jsme Vám připravili seznam položených a námi zodpovězených otázek spadajících do oblasti daní.

Po úplnou odpověď nejsme plně obeznámeni s podmínkami prodeje (např. zda se jedná o již odepsané vozidlo, zda při jeho pořízení bylo uplatněno DPH, jestli jde o prodej spřízněné osobě apod.), tak se vyjadřujeme v obecné rovině.

Ceny mezi kupujícím a prodávajícím by měly být sjednávány dohodou ve smyslu ustanovení §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Zákon o daních z příjmů stanovuje pouze v §23 odst. 7, že liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami, od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, správce daně upraví základ daně o tento rozdíl. Nicméně důkazní břemeno je na straně účetní jednotky a proto je dobré mít možné srovnání cen na trhu v daném místě pro vyvrácení případných pochybností správce daně. Nikde však není stanoveno, jakým způsobem účetní jednotka tuto cenu doloží. Velmi často se využívá ocenění obchody použitým zbožím, ale fantazii se meze nekladou.

Zákon o cenách v §2 odst. 6 určuje, co je cena obvyklá. Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.

Pokud se nejedná o prodej spojené osobě a vedení společnosti rozhodne za jakou cenu automobil prodá a v případě pochybností ji obhájí, pak i prodej za cenu nižší je možný.

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Máte dotaz? Rádi Vám poradíme

 

 

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy


Rychlý kontakt

tel.
+420 603 231 187
skype
r.vostry
kontakt@angelsgroup.cz