Darovací kalkulačka

Aneb podpora fungování neziskového sektoru v České republice.

Dlouhodobě pracujeme nejen pro ziskové organizace, ale i pro nestátní neziskové organizace. Ty mají jako jeden ze zdrojů svých příjmů i dary od podnikatelských, právnických i fyzických subjektů, kterým není lhostejná budoucnost těch, kteří potřebují naši pomoc.

Tento projekt vznikl jako podpora hromadného podvědomí o možnosti darovat neziskovým organizacím několik procent svého daňového základu a tím legálně snížit své daně a společně se státem přispět potřebným. Darovací kalkulačka je aktuálně určená pro dárce - právnické osoby, pro dárce - fyzické osoby kalkulačku připravujeme.

Naším cílem je nabídnout případným dárcům jednoduchou a srozumitelnou formou informaci o výši jejich možného daru, který si budou moci uplatnit ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů jak fyzických osob (zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných), tak i právnických osob (podnikatelských subjektů). Pomoci může i v rozhodování jak současným dárcům, tak i těm, kteří zatím váhají.

Jak přistupovat k výpočtu daru podnikatele

Darovací kalkulačka umožňuje případným dárcům vypočítat výši daru bez ohledu na platnou sazbu daně z příjmů právnických osob, sazbě srážkové daně z podílu na zisku, maximální procentní výši daru nebo minimální výše jednoho daru. Toho jsme docílili přesunutím výše zmíněných parametrů před vlastní výpočet.

Přednastavené údaje v části nazvané Zákonné parametry výpočtu pro rok 20xx si prosím pečivě zkontrolujte. Údaje jsou platné pro aktuální kalendářní rok, nebo pro období započaté v běžném kalendářním roce. Údaje můžete libovolně měnit.

Vlastními vstupními parametry jsou dvě hodnoty zadávané v části nazvané Vstupní parametry výpočtu. Jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady bez uvažovaného daru (a bez nedaňových nákladů a výnosů) a částka, kterou uvažujete darovat.

Po stisknutí tlačítka Spočítat se Vám v části Výsledky kalkulace objeví hodnota, kterou z celkového daru darujete Vy, a také kolik přispěje stát snížením tím, že sníží odvod Vašich daní.

Upozorňujeme na skutečnost, že výpočty z kalkulaček umístěných na našich stránkách jsou pouze orientační a za jejich použití neneseme žádnou právní odpovědnost. Poslední aktualizace proběhla 6.2.2011.

Darovací kalkulačka pro právnické osoby

 
 1. Hodnota
 2. %
 3. %
 4. %

 

Výsledky kalkulace

 • 1. zjištění
 • 2. zjištění
  • vlivem daru je snížení podílu vlastníků o 0
  • vlastníci skutečně z uvažovaného daru darují 0 %
 • 3. zjištění
  • vlivem daru je snížení odvodu daní celkem o 0
  • stát se podílí na uvažovaném daru 0 %
 

Tisk kalkulace

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.


Rychlý kontakt

tel.
+420 603 231 187
skype
r.vostry
kontakt@angelsgroup.cz