Helios Red

Výrobcem je společnost Asseco Solutions, a.s.

Co o software říká výrobce

Ekonomický systém Helios Red je moderní software pro zpracování komplexní podnikové agendy podnikatelů, malých a středních firem využívajících účetnictví nebo daňovou evidenci. Není oborově zaměřen, a je tedy vhodný pro různé obory podnikání. Helios Red zahrnuje oblasti účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, majetek, fakturaci, sklady, prodej a nákup. Díky otevřenosti systému jej lze snadno rozšiřovat a modifikovat podle aktuálních potřeb zákazníka. Zavedení systému je snadné a zvládne jej i sám uživatel. Více informací naleznete na této stránce.

Co se softwarem umíme my

Se softwarem Helios Red jsme se potkali koncem roku 2007 u klienta, ketrý se zabývá nákupem a prodejem papírenského zboží. Nejdůležitější částí, kterou využívá jsou moduly sklad a fakturace. Systém nasazoval k 1.1.2006, bohužel však bez spolupráce s účetním metodikem, který by zmapoval postupy práce a pomohl mu vytvořit vhodné číselníky a nastavil i metodiku účtování. Byli jsme přizváni, abychom to napravili. Nechali jsme se proškolit odborníky na daný systém a krok za krokem dáváme dohormady oblast hmotného a nehmotného majetku (zařazení na správné účty, vznik karet majetku a pod.), zmiňovaných zásob (propojujeme faktury se skladovými operacemi a doplňujeme chybějící), peněžní operace (párování faktur a jejich úhrad), mzdové operace (doúčtováváme předpisy mezd a hledáme k nim úhrady), leasingy majetku (vytvořili jsme mimoúčetní evidenci leasingů a zjišťujeme co bylo placeno a opravujeme záznamy v účetnictví), ale i správnost používání účtů nákladů a výnosů. Vše děláme napříč roky 2006, 2007, 2008 a 2009. Proč to trvá tolik let? Byli jsme pozváni, abychom dali dohromady účetnictví, které si vedla tato firma sama. Než jsme se dobrali správných podkladů a provedli opravu daných oblastí v jednom roce uběhl rok další atd. Proto nás klient požádal v roce 2010, abychom účetnictví převzali a tím zastavili tento nekonený příběh. Nyní (rok 2010) pracujeme na dokončení oprav minulých let a vzniklé rozdíly proúčtujeme v otevřeném období. A co Vy? Máte pořádek v účetních evidencích a operacích? Pokud ne, můžete se na nás obrátit, jak vidíte nebojíme se ani velkých rekonstrukcí :-)

Za zmínku ještě stojí, že jsme s odborníky výrobce programu navrhli a u tohoto klienta odzkoušeli program na přepočet správných skladových cen, protože neúplným a nevhodným účtováním neměl tento klient správné ceny u skladových operací. Jen práce na cestě k nim nám zabrali celý rok

Náhledy do software

Byli jsme rádi, že jsme se mohli stát partnery výrobce.

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany