Infocentrum

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - informační stav roku 2017

Každá firma hledá možnosti jak snížit svoje daně. Dát se v nich cestou výzkumu a vývoje, který provádí, vypadá jako snadné řešení. Je to opravdu tak snadné? Nejde jen o realitu, jde i o dokumentaci k ní. Zásluhou několika našich klientů jsme mohli i do této problematiky nahlédnout a tak jsme si řekli, že Vám cestu ulehčíme shromážděním vhodných informací na jednom místě.

PDF ke stažení:

Přejeme Vám, aby jste případnou kontrolou prošli „bez výhrad“.
Angel’s Team

Zdroj: platné právní předpisy generované v SW Účetní poradce a materiál Akademie Sting Brno.

 

Přiznání k dani z příjmů 2017 - termíny jeho podání i placení daně

Termín pro podání přiznání je uveden v §136 odst.1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), kde je uvedeno, že u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Lhůta pro placení daně podle §160 odst.1 DŘ začíná běžet dnem splatnosti daně. Daň je splatná podle §135 odst.3 DŘ v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení. Podle §33 odst.1 lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty. Poslední možnost k včasnému podání přiznání a zároveň i splatnost daně je tedy první pracovní dubnový, případně červencový den.

Co nám ještě v souvislosti s daní z příjmů „dovoluje Daňový řád?“.

Z pohledu podání přiznání k této dani nám umožňuje provést bez vyměření pořádkové pokuty podle §250 DŘ jeho podání do pátého pracovního dne následujícím po dni termínu pro podání, který je úterý 3.4. nebo pondělí 2.7. V roce 2018 můžeme tedy podat daňové přiznání k dani z příjmů do úterý 10.4.2018. V případě posunutého termínu můžeme podat daňové přiznání do středy 11.7.2018.

Z pohledu placení této daně nám umožňuje provést bez vyměření úroku z prodlení podle §252 DŘ její platbu do čtvrtého pracovního dne následujícím po dni splatnosti, který je úterý 3.4. nebo pondělí 2.7. V roce 2018 můžeme tedy zaplatit daň do pondělí 9.4.2018 (uvedený den platí pro platbu v hotovosti na FÚ, pozor na dobu bankovního převodu, příkaz je potřeba dát nejpozději v pátek 6.4.2018). V případě posunutého termínu můžeme zaplatit daň do úterý 10.7.2018 (uvedený den platí pro platbu v hotovosti na FÚ, pozor na dobu bankovního převodu, příkaz je potřeba dát nejpozději v pondělí 9.7.2018).

Naším záměrem při psaní výše uvedeného textu bylo „uklidnit ty, co nestihli včas podat nebo zaplatit“, nikoli vybízet „ukázněné poplatníky, aby se stali neukázněnými :-). Podávat přiznání a platit své povinnosti ke státu je součást podnikání a využít určité „benevolence“ bychom neměli zneužívat.

S přáním „správných a spravedlivých daní“
Angel’s Team

Podrobné informace o placení daní najdete na http://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/jak-spravne-zaplatit-dan/2018/2018-jak-spravne-zaplatit-dan-fu-8985
Zdroj: platné právní předpisy.
 

 
adresa Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4
facebook auditorske sluzby
CZ | EN
Skrýt menu
Kontaktní formulář
Jméno
Telefon
Email
Vaše sdělení
Soubor
*pouze soubory typu: PDF, JPG PNG
Zavřít kontaktní formulář