Angel'ské vzdělávání :-)Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců v roce 2020 - platné pro rok 2019Archiv

      Roční zúčtování záloh není možné provést u zaměstnance, který

  • se sám rozhodne podat daňové přiznání,
  • si v roce 2019 v zaměstnaneckém poměru vydělal více jak 1.569.552 Kč (z částky nad platí 7% solidární daň),
  • měl v roce 2019 souběžně více příjmů ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnaneckého poměru), z kterých byla odvedena zálohová daň (byť jen v jednom měsíci); nebo srážková daň z dohody o provedení práce a zaměstnanec si chce odvedenou daň uplatnit,
  • měl v roce 2019 kromě příjmů ze závislé činnosti ještě jiné příjmy, např. příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. pronájmu) vyšší než 6 000 Kč,
  • do 17.2.2020 nepředloží Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od předchozích zaměstnavatelů (týká se pouze těch zaměstnanců, kteří nastoupili v průběhu roku 2019),
  • do 17.2.2020 nepředloží doklady potvrzující nezdanitelné částky (případně slevy na dani),
  • nepožádá do 17.2.2020 o provedení ročního zúčtování.

      Roční zúčtování záloh je možné provést u zaměstnance, který

  • v roce 2019 pobíral mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele. Příjmy do 10 000 Kč vyplacené dalším zaměstnavatelem, které byly zdaněny 15% srážkovou daní, se do daňového základu nemusí započítávat,
  • v roce 2019 pobíral mzdu od více zaměstnavatelů postupně; (tomto případě bude potřebovat originál „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019“ od předchozích zaměstnavatelů“),
  • písemně požádá (podepíše a vyplní Prohlášení poplatníka) o provedení ročního zúčtování nejpozději do 17.2.2020 zároveň předá potřebné doklady.

 

     I po přečtení článku je to na Vás složité? Chápeme, proto jsme připravili nástroj, který Vám pomůže.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?

Neváhejte a kontaktujte nás


mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187
kontakt @ angelsgroup.cz
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt @ angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes