Angel'ské vzdělávání :-)

Infocentrum
Hledání informací je náročné a proto pro Vás zpracováváme témata, která nás zaujmou. Informace mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat.

Roční zúčtování daně z příjmů

Posledním přírůstkem našich materiálů je Roční zúčtování daně z příjmů pro rok 2018. Zjistěte si zda Vám ho může udělat zaměstnavatel nebo zda si musíte sami udělat Daňové přiznání.


Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Každá firma hledá možnosti jak snížit svoje daně. Dát se v nich cestou výzkumu a vývoje, který provádí, vypadá jako snadné řešení.


Termíny podání i placení daně z příjmů

Termín pro podání přiznání je uveden v §136 odst.1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), kde je uvedeno, že u daní vyměřovaných za zdaňovací období, ...


Skutečný majitel, jeho evidence

Pojem skutečného majitele právnické osoby a svěřeneckého fondu vymezuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních ...


Cestovní náhrady 1.1.2019

Stravné je zákonem stanoveno pouze v minimální výši, horní hranice je neomezená. Zákonem o daních z příjmů je omezení z hlediska daňové uznatelnosti těchto výdajů.


Termíny podání i placení daně z příjmů

Termín pro podání přiznání je uveden v §136 odst.1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), kde je uvedeno, že u daní vyměřovaných za zdaňovací období, ...

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

Méně používané odkazy
Často používané odkazy
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Sbírka předpisů ČR
http://www.sbirka.cz/

Akcie online
http://www.akcie.cz/

Parlament ČR - poslanecká sněmovna
http://www.psp.cz/

Parlament ČR - senát
http://www.senat.cz/

Ministerstvo financí ČR 
http://www.mfcr.cz/

Česká národní banka
http://www.cnb.cz/

Úřad průmyslového vlastnictví
http://www.upv.cz/

Národní bezpečnostní úřad
http://www.nbu.cz/

Úřad pro ochranu osobních údajů
http://www.uoou.cz/

Státní správa
http://www.statnisprava.cz/

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

Komora finančních poradců
http://www.kofip.cz/

Hospodářská komora České republiky 
http://www.komora.cz/

Hospodářská komora hl. m. Prahy 
http://www.hkp.cz/

Národní účetní rada 
http://www.nur.cz/

Český statistický úřad 
http://www.czso.cz/

Nejvyšší kontrolní úřad 
http://www.nku.cz/

Česká komora odhadců majetku
http://www.ckom.cz/

Česká společnost ekonomická
http://www.cse.cz/

Český institut interních auditorů
http://www.interniaudit.cz/

Hospodářská komora ČR
https://www.komora.cz/

ISACA – Mezinárodní profesní sdružení zaměřené na oblast auditu, kontroly a bezpečnosti informačních systémů
http://www.isaca.cz/ 

Exekutorská komora
http://www.exekutorskakomora.cz/

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR
http://www.kskri.cz/

Veřejný ochránce práv (ombudsman)
http://www.ochrance.cz/

IFAC (The International Federation of Accountants) - Mezinárodní federace účetních
https://www.ifac.org/

FEE (Federation des Experts-Comptables Européens) - Evropská federace účetních
https://www.accountancyeurope.eu/

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) 
http://www.acca.org.uk/

OECD 
http://www.oecd.org/

Internetový deník valné hromady.cz
http://www.valnehromady.cz/

Epravo
http://www.epravo.cz/

ASPI (automatizovaný systém právních informací)
http://sbirka.aspi.cz/

Finanční server - finance.cz
http://www.finance.cz/home

Finanční server - Měšec.cz
http://www.mesec.cz/

Finanční server - peníze.cz
http://www.penize.cz/

Informační server pro malé a střední podniky
http://www.ekoinfo.cz/

Server o internetovém a počítačovém právu ITPravo
http://www.itpravo.cz/

Český právnický informační a publikační server JURISTIC
http://server.juristic.cz/

Účetní kavárna
http://www.ucetnikavarna.cz/

Asociace pro kapitálový trh
https://www.akatcr.cz/

Jízdní řády
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Slovník
http://www.slovnik.cz/

Vyhledávání PSČ
http://www.psc.cz/

Sagit InfoNet – informační server nakladatelství Sagit 
http://www.sagit.cz
   


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! více o auditu

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! více o účetnictví

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! více o mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! více o danich

Chcete se s námi spojit? Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187 kontakt@angelsgroup.cz

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

Mapa stránek
/mapa-stranek 

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes