Pokud zaměstnanec při pracovní cestě ztratí doklad, např. za jízdenku vlakem, uvede do vyúčtování částku, kterou zaplatil (doprovozenou čestným prohlášením). Pokud její výši zaměstnavatel schválí jako možnou a odpovědná osoba ji svým podpisem stvrdí, jedná se o daňový výdaj.

Legislativa: § 164 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.