U výše náhrady při používání soukromého vozidla, které je upravené na plynový pohon je problémem to, že v technickém průkazu vozidla nejsou stanoveny potřebné údaje a ani není ve zvláštním předpise stanovena výše náhrady. Vzhledem k tomu je potřeba ze strany zaměstnavatele požadovat, aby si zaměstnanec, který chce vykonávat pracovní cesty s takovýmto vozidlem, vyžádal u Ústavu pro výzkum silničních motorových vozidel v Praze 9, Lihovarská ul. 12 certifikát, který bude obsahovat na základě testu požadované údaje. Tyto údaje pak na požádání vlastníka vozidla příslušný dopravní inspektorát vepíše do velkého technického průkazu vozidla. Je třeba zdůraznit, že veškeré zmíněné úkony provádí zaměstnanec na vlastní náklady.

Legislativa: § 158 zákona č. 262/2006 Sb., příloha pokynu D-300

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy