Pokud určí zaměstnavatel pro způsob přepravy na pracovní cestě prostředek hromadné dopravy a zaměstnanec se přesto bez souhlasu zaměstnavatele rozhodne cestovat soukromým osobním automobilem, nepřísluší mu náhrada za spotřebované PHM a opotřebení vozidla.. Zaměstnavatel není ani zodpovědný za případné vzniklé škody na vozidle. Použije-li zaměstnanec silniční motorové vozidlo na žádost zaměstnavatele, náhrady mu přísluší.

Legislativa: § 157, odst. 2, 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.