Cestovní náhrady může pobírat i zaměstnanec, který má uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a to za předpokladu, že je tento nárok ve smlouvě uveden. Z tohoto důvodu je vhodné mít uvedeno ve smlouvě i pravidelné pracoviště.

Legislativa: § 155 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy