Každá pracovní cesta se posuzuje samostatně. Je třeba vyplnit samostatný cestovní příkaz a samostatné vyúčtování každé pracovní cesty. Opakují-li se každodenně např. cesty do banky je možné udělat souhrnné vyúčtování (přehled), kdy jeden řádek představuje jeden den, a toto vyúčtování se dělá měsíčně. Přehled by měl obsahovat minimálně: datum, jméno zaměstnance, cíl a účel cesty, počet jízdenek a jejich hodnotu.

Legislativa: zákon č. 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy