Výdaje na pohoštění a drobné dárky pro obchodní partnery v rámci služební cesty není možno zahrnout do cestovních náhrad. Pohoštění a drobné dárky jsou brány jako reprezentace a jsou daňově neuznatelné. Tyto výdaje poskytuje zaměstnance s vědomím zaměstnavatele nebo na jeho pokyn.

Legislativa: § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb.

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy