Tento rozdíl není předmětem daně z příjmů zaměstnance. Dle § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů nejsou předmětem daně z příjmů náhrady cestovních výdajů poskytované dle zvláštního předpisu. Tedy ani hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách není předmětem daně.

Tento rozdíl není daňově účinným výdajem, a to podle ustanovení §24 odst. 2 písm. zh) zákona o daních z příjmů, kdy daňovým výdajem jsou částky náhrad cestovních výdajů do maximální výše stravného.

Legislativa: § 6 odst. 7 a § 24 odst. 2 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb.

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy