Zaměstnavatel je povinen poskytnou zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta. Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnou zálohu v cizí měně, nebo mu např. zapůjčit platební kartu zaměstnavatele. Po dohodě se zaměstnancem může zaměstnavatel poskytnout zálohu na zahraniční stravné v jakékoliv měně, pokud je k této měně vyhlašován směnný kurz devizového trhu České národní banky. Pro přepočet výše zahraničního stravného dle platné vyhlášky MF na požadovanou měnu se použije kurz České národní banky ke dni vyplacení zálohy.

Legislativa: § 183 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.


Rychlý kontakt

tel.
+420 603 231 187
skype
r.vostry
kontakt@angelsgroup.cz