Náhrady cestovních výdajů (tj. i výdajů za pohonné hmoty) poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené zákoníkem práce nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Vyplatí-li však zaměstnavatel vyšší náhrady, považuje se částka, která překračuje nárok u zaměstnance, za příjem ze závislé činnosti, který podléhá dani z příjmů fyzických osob. U zaměstnavatele je tento rozdíl nedaňovým výdajem (nákladem) (§25 odst.1 písm. j zákona o daních z příjmů).

Legislativa: § 6 odst. 7 písm. a, § 25 odst. 1 písm. j zákona o daních z příjmů

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy