Při vyúčtování pracovní cesty se používá kurz ČNB ke dni vyplacení zálohy (§ 183 odst. 2 zákoníku práce) nebo, pokud nebyla záloha vyplacena, se použije kurz ke dni zahájení pracovní cesty (§ 184 zákoníku práce). Ve Vašem případě je den zahájení cesty o víkendu, proto se použije kurz ČNB stanovený nejbližší předcházející pracovní den (tedy poslední známý).
 
Legislativa: § 183 a 184 zákoníku práce

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy