Náhrady ze spotřebované pohonné hmoty se poskytují v případě, že je k pracovní cestě použit vlastní automobil poplatníka nezahrnutý do obchodního majetku zaměstnavatele nebo podnikatele, nebo že se jedná o automobil vypůjčený. Stanovení náhrady za spotřebované pohonné hmoty je určeno cenou a jejich spotřebou. Cena je doložena dokladem o nákupu nebo určena průměrnou cenou podle platné vyhlášky. Spotřeba pohonné hmoty je uvedena v technickém průkazu vozidla nebo v případě, že zde není žádný zápis, tak je možno podle přílohy pokynu D-300 použít následující hodnoty spotřeby:

Druh motorového vozidla Benzin Motorová nafta
osobní automobil 6.9 5.8
účelová modifikace osobního automobilu 7.6 6.4
osobní automobil s automatickou převodovkou 7.6 6.4
účelová modifikace osobního automobilu s automatickou převodovkou 8.4 7.0

Legislativa: § 158 zákona č. 262/2006 Sb., příloha pokynu D-300

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy