Nedohodnou-li se jinak, je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování pracovní cesty a vrátit nevyúčtovanou zálohu.

Nedohodnou-li se jinak, je zaměstnavatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů provést vyúčtování pracovní cesty zaměstnance a uspokojit jeho práva.

Legislativa: § 183 odst. 3 a 5 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany