Ceny pohonných hmot prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonných hmot neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou platnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Legislativa: § 158 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy


Rychlý kontakt

tel.
+420 603 231 187
skype
r.vostry
kontakt@angelsgroup.cz