Mzdová legislativa

Mzdový "legislativní trojúhelník"

Základním kamenem je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Další zákony, o které se mzdová profese opírá se dají rozčlenit do několika skupin:

Skupina Zákon
Daně Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Sociální zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
Veřejné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů
Ostatní zákony Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Neméně důležitá nařízení vlády a vyhlášky:

  • NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
  • Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby ZPOZ za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.