Stravné se krátí, a to až o 70 % pro první časové pásmo, o 35 % pro druhé časové pásmo a až o 25 % pro třetí časové pásmo z určené výše stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře - krátí se stravné, ne kapesné! Podmínkou je, že míru krácení stravného oznámí zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu, a pokud tak neučiní, stravné se nekrátí.

Legislativa: § 163, odst. 2, 3 a § 170, odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy