Přidělení vozidla zaměstnanci, aby s ním parkoval v garáži v místě svého bydliště představuje poskytnutí vozidla k zaparkování, tedy nejedná se o soukromou ani služební cestu (tou je dle § 42 zákoníku práce časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce) a z toho důvodu se nebude zaměstnanci srážet daň ve výši 1 % z ceny vozidla. Pokud by zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem smlouvu o pronájmu garáže s tím, že pronajímatel toto vozidlo bude dopravovat zaměstnavateli a současně zaměstnavatel bude vyplácet odměnu za tuto službu, jednalo by se o daňový výdaj zaměstnavatele a nájemné zaplacené zaměstnanci by bylo jeho zdanitelným příjmem.

Legislativa: § 42 zákona 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy