Zaměření našich klientů

Při naší práci jsme se seznámili s následujícími aktivitami klientů a můžeme tedy říci, že do těchto oblastí podnikání a poslání klientů už vidíme. Budeme rádi, když si toto portfolio znalostí rozšíříme právě Vaším zaměřením.

Aktivity nestátních neziskových organizací

 • péče o společné dědictví osob pronásledovaných totalitními režimy
 • podpora porozumění mezi Čechy a Němci
 • shromažďování prostředků na podporu programů onemocnění krve
 • podpora nemocných dětí s leukémií
 • šíření životního díla českých hudebních skladatelů
 • prosazování a podporování práv lidí s handicapem
 • zajištění úrovně výkonu lékárnického povolání
 • podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí
 • zvýšení kvality života znevýhodněných skupin prostřednictvím projektů, využívajících přínosy komunikačních technologií
 • poskytování vzdělávacích, informačních a poradenských služeb pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje neziskového sektoru a filantropie
 • odškodňování nuceně nasazených
 • organizování setkání a zastupování zájmů politických vězňů z doby nacismu
 • podpora projetků a programů pro odborný rozvoj lékárenské péče
 • poskytování ubytování rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám dětí s onkologickým nebo hematologickým onemocněním
 • podpora udržitelného rozvoje sídel

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.


Rychlý kontakt

tel.
+420 603 231 187
skype
r.vostry
kontakt@angelsgroup.cz