Zaměření našich klientů

Při naší práci jsme se seznámili s následujícími aktivitami klientů a můžeme tedy říci, že do těchto oblastí podnikání a poslání klientů už vidíme. Budeme rádi, když si toto portfolio znalostí rozšíříme právě Vaším zaměřením.

Aktivity nestátních neziskových organizací

 • péče o společné dědictví osob pronásledovaných totalitními režimy
 • podpora porozumění mezi Čechy a Němci
 • shromažďování prostředků na podporu programů onemocnění krve
 • podpora nemocných dětí s leukémií
 • šíření životního díla českých hudebních skladatelů
 • prosazování a podporování práv lidí s handicapem
 • zajištění úrovně výkonu lékárnického povolání
 • podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí
 • zvýšení kvality života znevýhodněných skupin prostřednictvím projektů, využívajících přínosy komunikačních technologií
 • poskytování vzdělávacích, informačních a poradenských služeb pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje neziskového sektoru a filantropie
 • odškodňování nuceně nasazených
 • organizování setkání a zastupování zájmů politických vězňů z doby nacismu
 • podpora projetků a programů pro odborný rozvoj lékárenské péče
 • poskytování ubytování rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám dětí s onkologickým nebo hematologickým onemocněním
 • podpora udržitelného rozvoje sídel

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy