Je vhodné mít v pracovní smlouvě uvedeno pravidelné pracoviště (jedná se o jednu obec nebo město, eventuelně uvést přesnou adresu). Místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě se nerovná pravidelnému pracovišti. Např. je-li sjednáno jako pravidelné pracoviště celé území Prahy, nemá zaměstnanec v rámci cest po Praze nárok na cestovní náhrady. Pokud by byla uvedena přesná adresa pravidelného pracoviště, nárok cestovní náhrady mít bude.

Legislativa: § 152, § 153, § 156 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany