Stravenky

Jak přistupovat k výpočtu hodnoty stravenky

Náš produkt umožňuje případným zájemcům vypočítat Kdo kolik zaplatí bez ohledu na stravné při trvání pracovní cesty 5-12 hodin, limitu daňově uznatelných nákladů z nominální ceny jedné stravenky, maximálního limitu daňově uznatelných nákladů ze stravného a platnou sazbu DPH. Toho jsme docílili předsunutím výše zmíněných parametrů před vlastní výpočet.

Přednastavené údaje v části nazvané Zákonné parametry výpočtu pro rok 20xx si prosím pečivě zkontrolujte. Údaje jsou platné pro aktuální kalendářní rok, nebo pro období započaté v běžném kalendářním roce. Vlastními vstupními parametry jsou čtyři hodnoty zadávané v části nazvané Vstupní parametry výpočtu.

Jedná se o základní údaje zjistitelné na faktuře od společnosti, která Vám prodala stravenky, jako kolik zaplatí zaměstnanec, kolik si bude dávat do daňově uznatelných nákladů a kolik DPH můžete uplatnit na vstupu. Konkrétní údaje se odvíjí od faktu, zda jste (zůstává písmeno A) nebo nejste (přepište na písmeno N) plátcem DPH a současně i zda si můžete uplatnit odpočet (úvaha ppplatná neziskovkám), jakou nominální hodnotu stravenek jste pořídili, jejich počet a údaje o provizi se stravenkami související, které můžete zadat procentně nebo absolutně (číselně).

Po stisknutí tlačítka Spočítat se Vám v části Výsledky kalkulace objeví vhodná nominální hodnota při nákladech spojených s nákupem daných stravenek a údaje zajímající zaměstnavatele i zaměstnance. Pro zaměstnavatele je zajímavé zejména kolik si za jeden kus stravenky bude moci dát do nákladů (jak z nominální hodnoty stravenky, tak i z podílu provize z nákupu) a kolik si uplatní DPH. Výstupem pro zaměstnance je celková zaplacená částka, případně její jednotlivé složky.

Upozorňujeme na skutečnost, že výpočty z kalkulaček umístěných na našich stránkách jsou pouze orientační a za jejich použití neneseme žádnou právní odpovědnost. Poslední aktualizace proběhla 6.2.2011.

Stravenková kalkulačka

 
 1. Hodnota
 2. %
 3. %
 4. %

Zákonná maximální nominální hodnota stravenky bez uvažování provize je 94

 1. ANO NE
 2. %
 3. Ks
 4. %

Výsledky kalkulace

 • 1. zjištění - optimální maximální nominální hodnota stravenky s uvažováním provize je 0,00
 • 2. zjištění - zaměstnavateli vzniknou náklady na 1 ks stravenky celkem (bez DPH) 2. zjištění - zaměstnavateli vzniknou náklady na 1 ks stravenky celkem 0,00
  • uznatelný náklad z nominální hodnoty stravenky bez provize a DPH 0,00
  • uznatelný náklad z provize 0,00
  • uznatelný náklad z provize včetně neuplatnitelného DPH 0,00
  • uplatnitelné DPH z provize 0,00
 • 3. zjištění - zaměstnanec zaplatí za 1 ks stravenky celkem 0,00
  • z toho zbývající část z nominální hodnoty stravenky 0,00
  • z toho zbývající část zaměstnavatelem neuplatnitelného poplatku z provize 0,00
  • z toho zbývající část poplatku z provize včetně neuplatnitelného DPH 0,00
  • z toho zbývající část zaměstnavatelem neuplatnitelného DPH z provize 0,00
 

Tisk kalkulace

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy


Rychlý kontakt

tel.
+420 603 231 187
skype
r.vostry
kontakt@angelsgroup.cz