Kapesné poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci např. v případě služební cesty, se kterou je spojena společenská událost a je potřeba mít s sebou partnera nebo partnerku. Dalším účelem kapesného je zaplacení pracovního oběda či večeře za obchodní partnery, kteří se účastní pracovní schůzky nebo na spropitné.

Kapesné je poskytnuto pro potřebu zaměstnance, a proto zaměstnavatel zaměstnanci nemůže nařídit způsob použití kapesného.

Kapesné se poskytuje max. do výše 40 % poskytnutého zahraničního stravného.

Legislativa: § 180 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Tisk strany