I čísla Vám budou vděčná...

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - informační stav roku 2017
Každá firma hledá možnosti jak snížit svoje daně. Dát se v nich cestou výzkumu a vývoje, který provádí, vypadá jako snadné řešení. Je to opravdu tak snadné? Nejde jen o realitu, jde i o dokumentaci k ní. Zásluhou několika našich klientů jsme mohli i do této problematiky nahlédnout a tak jsme si řekli, že Vám cestu ulehčíme shromážděním vhodných informací na jednom místě.

Přejeme Vám, abyste případnou kontrolou prošli "bez výhrad". Angel's Team

Zdroj: platné právní předpisy generované v SW Účetní poradce a materiál Akademie Sting Brno.
PDF ke stažení
PDF » ZÁKON 130
Zákon 130 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

PDF » DPPO
DPPO - vztahující se k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

PDF » POKYN D-288

PDF » INFORMACE GFR
Informace GFR k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle §34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů

PDF » Kombinace daňové odčitatelné položky
Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory

PDF » Vybrané otázky
Vybrané otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývoj

PDF » Agenturní práce
Agenturní práce - Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj

PDF » Daňové kontroly VaV
Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech.
Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně!
Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví!
Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to!
Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance!
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí
GSM
E-mail
Facebook
Mapa stránek
© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes