Výběr auditora

Na co si dát pozor při výběru auditora?

rozsah nabízených služeb – co je pro jednoho auditora součást auditorských prací, to pro druhého auditora bude nevýznamné a nebude tyto práce zahrnovat do výpočtu ceny

styl práce auditora – pracuje sám nebo má k sobě kvalifikovaný tým, který mu podle jeho pokynů připravuje podklady ke zjištění stavu účetnictví. Oba typy práce mají své pro i proti, u nás si to bez hloubkového „orání“ v účetních, obchodních a podnikatelských aktivitách klienta už neumíme představit

obsah pojmu „audit“ – jaké práce budou vlastně v rámci auditu prováděny? Které oblasti účetnictví budou testovány? Bude chtít vidět i obchodní dokumentaci? Do jaké hloubky půjde?

nabídková cenu za audit - která nemusí být konečná, po zjištění dalších informací se cena může pohybovat směrem nahoru i dolu. Někdy je vedle základní ceny připočítávaná i částka za dopravu, ubytování apod. Cena za audit by měla být podle nás jen jedna ...

myšlenková „strnulost“ auditora – tvrzení: „děláme to stále stejně“ – vyvíjí se nejen legislativa, ale i požadavky na roli auditora a tedy nejde dělat svoji práci stále stejně. Proto je na místě si každý rok sednout s klientem a zjistit nejen co se u něj událo, ale i ho informovat o změnách v pohledu na audit, na jeho přípravu apod.

četnost setkávání s Vámi – uvidíte se s auditorem až po zpracování účetní závěrky Vaší nebo externí účetní? Nebylo by vhodnější, kdyby Vás sledoval průběžně?

A co Váš auditor? Našli jste ho zde někde? Není čas na změnu?

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy