Ve vnitřním předpisu organizace může zaměstnavatel diferencovat stravné, případně kapesné podle funkčního zařazení zaměstnance nebo podle náročnosti pracovního úkolu. Není možné diferencovat podle oblíbenosti zaměstnance.

Legislativa: § 180 zákona 262/2006 Sb.

Tisk strany