Pokud se zaměstnanec vzdá stravného ze služební cesty, je nutné napsat o tom zápis s podpisem zaměstnance. Vzdá-li se zaměstnanec stravného předem, je tento úkon neplatný. Vzdát se stravného je možné pouze po uskutečnění cesty. Pokud se zaměstnanec vzdá stravného, nemá nárok za tento den na stravenku do provozoven veřejného stravování. V platné legislativě není vzdání se stravného zakázáno.

Legislativa: § 19 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy