Pixel noscript
I čísla Vám budou vděčná...


Oznámení informací DAC6 stav k 1.1.2021Archiv

Jde o povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání, jejichž dopadem je mimo jiné získání daňové výhody, vyhýbání se oznamovací povinnosti podle GATCA a zastírání skutečného vlastníka plynoucí z takovéhoto uspořádání.

Oznamovací povinnost vzniká s účinností od 1. 7. 2020 povinné osobě, zprostředkovateli nebo uživateli přeshraničního uspořádání vzniklých od 25.6.2018 do 30 dnů od jejich vzniku, uvedení na trh nebo učinění prvního kroku jejich zavedení (v případě vedlejšího zprostředkovatele od dne poskytnutí rady nebo pomoci k danému uspořádání) a to, pokud ho nepodala v jiném členském státě podle obdobného ustanovení nebo pokud ho nepodala jiná povinná osoba v některém z členských států Evropské unie.

Předmětem je naplnění alespoň jednoho charakteristického znaku, tj. vlastnosti nebo rysu přeshraničního uspořádání, které se týká více členských států Evropské unie nebo členského státu Evropské unie a státu, který není členským státem Evropské unie, nebo jiné jurisdikce a který je ukazatelem potenciálního rizika vyhýbání se daňovým povinnostem, jsou uvedeny v příloze č. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Oznamovací povinnost má zprostředkovatel oznamovaného přeshraničního uspořádání nebo jeho uživatel. Uživatel má povinnost oznamovat uspořádání v případě, že zprostředkovatel je vázán profesní mlčenlivostí, nebo v případě, že uživatel nemá zprostředkovatele.

Termín splnění oznamovací povinnosti se liší podle období, za které se toto oznámení dle směrnice DAC 6, podává oznámení u:

  • uspořádání, v jejichž zavedení byl učiněn první krok mezi 25. 6. 2018 a 30. 6. 2020, nejpozději do 28. 2. 2021,
  • uspořádání, které bylo zpřístupněno nebo připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok nebo ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství od 1.7.2020, nejpozději do 30.1.2021,
  • změny přeshraničního uspořádání, které již bylo oznámeno, a ke kterým dojde do 31.12.2020, nejpozději do 30. dubna 2021.

Podání oznámení je prostřednictvím elektronického formuláře datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Správcem oznámení informací DAC6 je Specializovaný finanční úřad. Sankcí za nesplnění může být uložena pokuta až do výše 500 tis. Kč.

Poslední známe informace ke dni 10.9.2020 stejně jako otázky a odpovědi k DAC6 najdete na portálu Finanční správy.

Zdroj: platné právní předpisy

Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!


Vyberte soubor...


*Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři:


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2023 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie