Pixel noscript
Angel'ské vzdělávání :-)


Skutečný majitel, jeho evidence a zápis do rejstříku - stav k 1.6.2021Archiv

Pojem skutečného majitele právnické osoby a svěřeneckého fondu vymezuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (tzv. "AML zákon), jejich evidence je od 1.1.2018 vedena podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále "rejstříkový zákon) v Evidenci údajů o skutečných majitelích. Účelem je předcházet využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Od 1.6.2021 platí zákon č.37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Skutečným majitelem je fyzická osoba, která je koncovým příjemcem, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část (větší než 25%) z majetkového prospěchu tvořeného činností právnické osoby nebo fyzická osoba s koncovým vlivem, která může bez pokynů jiné osoby přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv (větší než 25%) v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.

Evidence skutečných majitelů je elektronickým informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidence je vedena rejstříkovými soudy a od 1.6.2021 bude částečně přístupná. Veřejnost se dozví jméno, stát bydliště, rok a měsíc narození a státní občanství skutečného majitele. Zákonem stanovené subjekty a orgány veřejné moci získají přístup ke všem evidovaným údajům.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku měly zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) do 1. ledna 2021. Nová evidence skutečných majitelů navazuje na dosud fungující evidenci, většina údajů bude převzata, některé automatickým průpisem, tedy přebráním údajů z jiných veřejných rejstříků. Zápis bude možné provést soudem "návrhem na zápis", který bude na formuláři stanoveném vyhláškou nebo notářem, který bude mít od soudu dálkový přístup. 

Nově se budou zapisovat i další údaje, např. v situaci nepřímého určení je zapisován popis struktury vztahů (vztahy, kterými je nepřímo získáván prospěch nebo je nepřímo uplatňován vliv s uvedením velikosti podílu), údaje o povaze postavení skutečného majitele (buď koncový příjemce nebo osoba s koncovým vlivem nebo obojí), den vzniku a zániku postavení skutečného majitele (u již zapsaných majitelů podle dosavadní úpravy se považuje den zápisu).

Obchodní korporace, které si povinnost zápisu již řádně splnily mají 6 měsíců na zajištění souladu zapsaných údajů s novým zákonem (do 1.12.2021, bez poplatků), ty co tak neučinily mají povinnost tak učinit po 1.6.2021.

V případě nesrovnalostí soud vyzve k jejich odstranění nebo vysvětlení, pokud nebude subjekt spolupracovat, může obdržet pokutu až 500 tis. Kč, případné neplnění i do nemožnosti vyplácet zisk a hlasovat na valné hromadě vlastníků.

Podrobné informace o evidenci skutečných majitelů najdete na portál MS ČR


Zdroj: platné právní předpisy

Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!


Vyberte soubor...


*Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři:


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2023 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie