Pixel noscript
Vykazování úroků z poskytnutých půjček ve vazbě na DPH


Vykazování úroků z poskytnutých půjček ve vazbě na DPH - platné od 1.5.2004Legislativa

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty definuje osvobození bez nároku na odpočet daně v §54 odst. 1) písm. c) peněžní zápůjčky /již neobsahuje určení typu společností/ a v §76 odst. 4 písm. b) kde říká, že do výpočtu koeficientu se nezapočítává … poskytnutí finančních služeb, … a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně /kámen úrazu je, co je „doplňková činnost“ a její „příležitostné uskutečňování“/.

Z rozsudku Evropského soudního dvora Věc C-77/01 vyplývá, že výše příjmu z finančních činností sice může být indikátorem, že tyto činnosti by neměly být považovány za vedlejší, ale skutečnost, že příjem vygenerovaný z finančních činností je vyšší než příjem vygenerovaný podnikatelem jako příjem z hlavní činnosti, není dostačujícím důvodem pro to, aby tato činnost byla vyloučena z okruhu vedlejších transakcí.

Koordinační výbor KDP a MF č. 130/31.05.06 Stanovení vedlejší činnosti dle § 76 odstavec 3 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty říká: Za příležitostnou nebo vedlejší činnost plátce ve smyslu § 76 odst. 3 písm. b) a c) zákona o DPH nelze považovat činnosti, které představují přímé, trvalé a nezbytné rozšíření uskutečňovaných plnění. Za vedlejší činnost lze považovat pouze takovou činnost, která vyžaduje jen velmi omezené využívání majetku plátce nebo služeb, které jsou předmětem daně. Při posuzování kritérií, zda danou činnost lze klasifikovat jako vedlejší, je nezbytné postupovat případ od případu. V žádném případě z uvedených judikátů ESD nelze vyvodit zevšeobecňující závěr, že by se za vedlejší činnost pro účely § 76 odst. 3 písm. b) a c) zákona o DPH považovala obecně každá činnost, která není předmětem podnikání plátce.


Úvaha neplátce DPH

Úroky jsou jediným zdrojem příjmů. Pokud podnikatel poskytnutím zdanitelného plnění překročí zákonný limit a stane se plátcem, budou úroky vstupovat do koeficientu (bez ohledu na to, co má zapsáno v činnosti) a budou se uvádět v přiznání do řádku 50. Plátcem se společnost, která má pouze osvobozená zdanitelná plnění, stane v případě, že uskuteční zdanitelné plnění nebo osvobozené plnění s nárokem na odpočet a tímto plněním přesáhne obrat 1 mil. Kč. V případě, že má příjmy pouze a výhradně z osvobozených plnění, pak se plátcem nestane ani při obratu vyšším než 1 mil. Kč.

Úroky jsou převažujícím zdrojem příjmů (má i zdanitelná plnění). Pokud podnikatel překročí zákonný limit a stane se plátcem, budou úroky vstupovat do koeficientu (bez ohledu na to, co má zapsáno v činnosti) a budou se uvádět v přiznání do řádku 50.


Úvaha plátce DPH

Úroky jsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně, nebudou vstupovat do koeficientu a budou se uvádět v přiznání do řádku 50 i 51.

Úroky nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně, budou vstupovat do koeficientu a budou se uvádět v přiznání do řádku 50.


S přáním "správných a spravedlivých daní"
Angel's Team

Zdroj: platné právní předpisy.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!


Vyberte soubor...


*Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři:


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2023 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie