Angel'ské vzdělávání :-)Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - informační stav roku 2019 

Jdete cestou výzkumu a vývoje? Pak si přečtěte, co všechno musíte splnit. Dále uedené změny bude možné použít již u projektů zahájených ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, která nebudou k 1. 4. 2019 ukončena.

a) povinnost zpracování projektu k datu podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé poplatník vykáže nárok na uplatnění odpočtu
b) povinnost formou oznámení informovat správce daně o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV
c) nově stanoven přesný časový okamžik, od něhož si bude moci poplatník výdaje spojené s výzkumnou činností zahrnout do odpočtu
d) zjednodušení vymezení osob odpovědných za projekt, vypuštěna povinnost označit místo jejich schválení

 

Přejeme Vám kontrolu FÚ "bez výhrad".

Angel's Team

 

Aktualizace: 28.10.2019

Zdroj: platné právní předpisy generované v SW Účetní poradce a materiál Akademie Sting Brno. 

 
PDF ke stažení - v červeně označených materiálech jsou změny

PDF »ZÁKON 130 
O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

PDF »DPPO 
Paragrafy vztahující se k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje 

PDF »POKYN D-288

PDF »INFORMACE GFŘ 2019

PDF »INFORMACE GFŘ 2017 

PDF »Kombinace daňové odčitatelné položky a forem veřejné podpory
 
PDF »Vybrané otázky
Otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývoj 

PDF »Agenturní práce
Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj 

PDF »Daňové kontroly VaV 

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny.

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! více o auditu

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! více o účetnictví

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! více o mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! více o danich

Chcete se s námi spojit? Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187 kontakt@angelsgroup.cz

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

Mapa stránek
/mapa-stranek 

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes